Účinky CBD

Kanabidiol neboli zkráceně CBD patří do skupiny látek obsažených v rostlinách konopí. Tyto látky pak nesou souhrnné označení kanabinoidy. Kanabidiol zaujímá v přírodě hned druhé místo, co se obsahu v této rostlině týká. To první patří THC, což je psychoaktivní látka zodpovědná za prvotní oblibu této rostliny.
Pro začátek trocha teorie týkající se CBD. Jedná se o látku, která není psychoaktivní, proto je jako taková v Česku legální. Co se týká samotné rostliny, tady už zákony až tak shovívavé nejsou. Pěstitelé totiž vytvořili tisíce kříženců, kteří obsahují různé poměry jednotlivých kanabinoidů. Podle českých zákonů lze pěstovat pouze takové rostliny, v nichž poměr THC nepřesáhne 0,3 %. Nazývají se technické konopí.semínka konopí v dóze
A jaké jsou léčebné účinky kanabidiolu? V tomto oboru je jeho potenciál obrovský. Mnoho studií již prokázalo, o jak významnou látku se jedná, mnohé studie ale ještě bohužel pořád ještě chybí. Důvodem jsou zákonná omezení plynoucí z pěstování konopí, které činí tyto zkoušky složité, co se počtu testovaných osob týká. Mnoho experimentů je proto prováděno na myších, což ale vědecky není úplně přesný zdroj informací pro lidské tělo. A teď již k samotným účinkům:

 • Úzkost a deprese

O potlačení těchto příznaků hovoří mnoho uživatelů. Způsobuje to nejspíše skutečnost, že kanabidiol zvyšuje hladinu serotoninu, což je chemická látka, jíž se připisují pocity pohody a štěstí. Pomocí přenosu nervových signálů tak dojde k potlačení úzkostných či depresivních stavů. Na tomto principu fungují také jiná antidepresiva.

 • Schizofrenie

Tato nemoc je známá také jako porucha osobnosti, běžně se léčí antipsychotiky. Ta ale ne vždy zajišťují potlačení všech příznaků v plné míře. Zatím se skutečný potenciál CBD sice zjišťuje, ale podle všech zatím dostupných informací, bude tato látka brzy používána pro antipsychotickou léčbu postižených lidí.

 • Akutní a chronická bolest

Tato vlastnost je asi neznámějším důvodem, proč se v medicíně konopí vůbec začalo užívat.

 • Nežádoucí účinky chemoterapie

Užívání zmírňuje nevolnost, nechutenství a zkoumá se také možnost potlačení vzniku nádorů.

 • Nespavost

Jedná se o přírodní sedativum, proto může pomoct při insomnii.

 • Parkinsonova choroba

Vyléčit ji úplně sice nedokáže, ale alespoň zajistí zlepšení kvality života pacientů.

 • Epilepsie

Výzkumy naznačují, že by v budoucnosti mohlo dojít také k pomoci pacientům s epilepsií.

 • Abstinenční příznaky

V budoucnu by se látka mohla používat jako podpůrný prostředek při odvykání z různých závislostí.konopí na dlani

 • Další choroby

Uvádí se jako pomocný prostředek i u ostatních nemocí, jako je Crohnova nemoc, diabetes či dokonce akné.
A jak je to s dlouhodobým užíváním této látky? Můžete si vybudovat toleranci na CBD? Konopí je totiž považováno za drogu, byť měkkou (tedy méně škodlivou). A u drog je zcela běžné, že stejná dávka přestává uživatelům stačit, protože si na ni tělo zvyklo. Je proto třeba ji pro získání psychotropních účinků navýšit. To se ale týká především psychoaktivních látek. Jak je tomu tedy u konopí?

 • THC je psychotropní sloučeninou, jejíž účinky umožňuje interakce s receptory CB1. Jakmile se na ně naváže, THC napodobí endokanabinoidy a způsobí, že endokanabinoidní (regulační) systém bude regulován. Jinak by došlo k jeho přílišné aktivitě, kterou tělo vnímá nepříznivě. Důsledkem této regulace je pak to, že pravidelní uživatelé budou po čase potřebovat stále vyšší dávky k navození původních účinků. Podobně je tomu také i u ostatních kanabinoidů.
 • CBD se značně liší od zbytku kanabinoidů. Už samotné navázání s endokanabinoidním systémem probíhá jinak, interaguje totiž s jinými chemickými drahami. Přesto s endokanabinoidními receptory nepřímo interaguje. Podle studií nebyla zjištěna žádná míra tolerance v lidském těle, což nasvědčuje o tom, že se jedná o bezpečnou, netoxickou sloučeninu, jíž tělo nijak netoleruje.

Existuje ale výzkum, který připouští vznik reverzní tolerance. Což znamená, že pravidelní uživatelé po čase zjistí, že ke stejným účinkům potřebují naopak nižší dávku. Zatím se ale jedná o teorii, kterou je ještě třeba podložit důkazy.