Sport, který proslavil kreslený seriál

Pokud jste sledovali kreslený seriál „Jen počkej zajíci“, určitě jste zaregistrovali díl o olympiádě. V něm zlý vlk prochází celý stadion a hledá vychytralého zajíce, přičemž rozšlápne nosorožcovi jakési válečky, které se právě chystá srazit podivnou tyčí.
Málo kdo ví, že jde o tradiční hru, která má kořeny v šestém století. Tehdy velká část Indoevropanů expandovala do celé Evropy a položila základy východních, jižních a západních Slovanů.
A právě v té době vznikla hra, která vyžaduje přesnost a soustředění – gorodky.
tartan, atletika
 
Pravidla hry
 
Systém je poměrně jednoduchý. Hraje se zásadně na otevřeném hřišti (na čerstvém vzduchu) bez ohledu na roční období. Nenáročnost hry jí předurčuje všem věkovým skupinám.
Staví se vždy pět gorodků, které jsou tvořeny v patnácti figurách. Vyhrává hráč nebo tým, který k zasažení všech použije nejmenší počet mrštěných pálek.
Gorodky se staví od nejjednodušších po nejtěžší. Jsou postaveny v poli (městu) o velikosti dvakrát dva metry, které musí být nalajnováno čarou tlustou dva centimetry. Hráč začíná házet ze vzdálenosti třináct a půl metru (dální linie) od hracího pole. Při prvním úspěšném zásahu se posouvá na bližní linii, která je od kraje pole vzdálená šest a půl metru. Gorodek se považuje za zasažený, pokud je vyražen přes boční či zadní okraj hracího pole (gorodu)
Původně se hrálo na ušlapané trávě, později na asfaltu. Dnes se používá speciální umělá hmota, která je odolná úderům pálky.
 červené boty, sport
Pomůcky
 
·         2 pálky z březového dřeva mající kónický tvar. Délka pálky je devadesát centimetrů a průměr základního kónusu je tři a půl centimetru. Průměr pálky je o půl centimetru menší.
·         5 válečků, ze kterých se tvoří gorodky. Každý z nich má průměr čtyři a půl centimetru a délku dvacet centimetrů.
 
Tvary gorodků
 
·         Dělostřelci
·         Vidlice
·         Hvězda
·         Zalomený hřídel
·         Studna
·         Dopis
·         Kulometné hnízdo
·         Dělo
·         Rak
·         Raketa
·         Letadlo
·         Srp
·         Šíp
·         Střelnice
·         Strážnice
 
Hra je dodnes velmi populární v Rusku, Dánsku, Norsku, Švédsku, Estonsku, Lotyšsku a Litvě.