Stěhujeme těžkou techniku

Stěhování těžkých břemen, jako velkých skříní, klavírů a podobně je vždy problematickou záležitostí. Ale dá se říci, že i toto stěhování zvládne parta opravdových chlapů, kteří těžké břemeno, vezme, jak se říká, do teplých. U stěhování strojů po Praze je to jiná kategorie. Hmotnost strojů bývá násobně větší, a ani o profesionální sportovci, vzpěrači, by s nimi mnoho nepořídili. Musí nastoupit manipulační technika. Musí nastoupit také zámečníci, případně paliči, kteří stroj z původního místa uvolní od jeho ukotvení. Často se také musí upravit trasa převozu stroje, upravit terénní nerovnosti, připravit sjezdy či nájezdy, odklid překážky z trasy.

Příprva vyžaduje precizní práci

Velké stroje znamenají velké problémy. Ty nemizí ani při samotném převozu na místo určení a spíše narůstají při umisťování a instalaci strojů na nové místo. Filmová akce Kulový blesk, je v porovnání s touto záležitostí dětský čajíček. Jak to probíhá. Od získání poptávky na přestěhování těžkého stroje je k zakázce přidělen, technik – manažer. Ten se o tuto zakázku stará od A do Z. Tedy až po předání stroje na novém místě zákazníkovi. Nejdříve po vojensku rekognostikuje situaci. Prohlídkou stroje to začíná. Musí se vzít v úvahu jeho odpojení od sítí, od navazujících strojů. Rovněž se zjišťuje, jak je stroj usazen na podložce, jestli se dají matice kotvících šroubů povolit, nebo je bude muset palič „odpálit“ autogenem.

Stěhování těžkých břemen

Pak přijde na řadu trasa přesunu. Přihlíží se k rozměrům stroje, jeho potřebám na prostor při otáčení. Zjišťuje se také, za po celé trase je dostatečně pevný podklad, který stroj unese. Zaznamenávají se možné překážky a s vedením objektu se dojednávají podmínky a data přesunu. Nakonec se zvolí a zajistí vhodná manipulační technika. V jednoduchých případech se lze spolehnout na obyčejný paletový vozík, ve složitějších se využije vysokozdvižka. A samozřejmě je stroj nutné také nějak naložit na převozní auto. Tytéž kroky se pak opakují na místě určení.