Kdo jsou šelmy psovité?

Mezi tyto šelmy patří lišky, fenkové, hyeny, šakalové, kojoti, vlci, psi. Většinou jsou to masožravci nebo všežravci. Jejich tělo je štíhlé, osvalené, pokryté srstí. Našlapují na prsty, které jsou vybaveny nezatažitelnými mohutnými drápy. Proto jsou nazýváni prstochodci. Lebka je protáhlá, mají silné čelisti s velkým počtem zubů, kterými zpracovávají kořist. Jazyk slouží k ochlazování, protože potní žlázy nemají žádný vývod. Vynikající je jejich čich. Uši mají postavené, někdy špičaté a slyší velmi dobře.
hyena u silnice
Žijí převážně ve smečkách, společně se starají o mláďata, společně loví. Páří se jednou ročně, většinou pouze jedinci mající ve smečce dominantní postavení. O mláďata se pečlivě starají, chrání je a potravu nosí oba rodiče. Komunikují mezi sebou pachovými značkami, postojem těla, mimikou i hlasovými projevy. Ve smečce vládne přísná hierarchie.
V ČR žijí lišky, vlci a psi domácí. S roztomilým fenkem a ostatními zástupci této čeledi se můžeme setkat v ZOO.
lišky – u nás nejobvyklejší je liška obecná. Její vzhled je velmi krásný, v základní barevné formě má rezavo bílé zbarvení srsti. Všechny typy však mají dlouhý huňatý ocas. Je aktivní večer a v noci, kdy loví vše možné a jídelníček doplňuje různými lesními plody. Žije samotářsky, v období mláďat v noře nebo dutině stromu. Jinak se raději pohybuje volně. Mají pověst loupežníků, drzých a chytrých zvířat. Bohužel je častým přenašečem vztekliny.
osamnělý vlk
vlci – vlk obecný… nevyskytuje se u nás zatím v příliš hojném počtu. Většinou žijí a loví ve smečce, která vyniká svojí skvělou organizací. Proto jsou jako lovci úspěšní. Vyskytnou se i vlci samotáři. Je největší psovitou šelmou, inteligentní plaché krásné zvíře. V dávných dobách byl některými civilizacemi uctíván, posléze pronásledován. Dokáže způsobit škody zejména chovatelům ovcí.
Lišky, vlci i ostatní psovití jsou častými hrdiny pohádek a bajek, kde jsou jim přisuzovány určité lidské vlastnosti.

Nezařazené