Ani technika není dokonalá


Když zaÄalo nÄ›co, co se pozdÄ›ji zmÄ›nilo ve vÄ›deckotechnickou revoluci, mÄ›li od toho mnozí lidé zÅ™ejmÄ› i vyslovenÄ› pÅ™ehnaná oÄekávání. Doufalo se, že technika usnadní a zpříjemní lidský život, a jak praxe ukázala, v Äetných případech se tak i stalo. SvÄ›tlo svÄ›ta spatÅ™ily objevy, které pro nás lidi hodnÄ› znamenaly, které nás posunuly vývojovÄ› vpÅ™ed a daly nám i vyslovenÄ› netuÅ¡ené možnosti.

Jenže si musíme pÅ™iznat i skuteÄnost, že ne vždy byla taková technika pÅ™ijímána s nadÅ¡ením. Vždy tu byli i její odpůrci. A nutno podotknout, že i oni mÄ›li mnohdy pravdu, že skuteÄnost, že se jim nÄ›jaká technika nezamlouvala, nebylo jenom nÄ›jaké zpáteÄnictví. VezmÄ›me si tÅ™eba jenom dÄ›lníky, kteří niÄili v továrnách stroje, o nichž byli pevnÄ› a zároveň leckdy i oprávnÄ›nÄ› pÅ™esvÄ›dÄeni, že je pÅ™ipravují o práci, že je nahrazují.

starý vynález

Celá Å™ada technických vynálezů to tak mÄ›la docela těžké. A to i v případÄ› velmi přínosných objevů. Z nichž si tu můžeme uvést tÅ™eba takové automobily. Jak dlouho jenom byly nÄ›Äím vysmívaným, protože byly pomalejší než koňská spÅ™ežení, v případÄ› tÄ›ch pohánÄ›ných parním motorem se co chvíli zastavovalo, aby se zatopilo pod kotlem a podobnÄ›! A dnes? Dokážete si náš život bez aut pÅ™edstavit? Sotva, že?

OvÅ¡em souÄasnÄ› byly i technické vynálezy, od kterých si lidé hodnÄ› slibovali a skutek utek, nebo které dokonce pÅ™inesly lidem víc starostí než užitku. Namátkou nejvyvinutÄ›jší zbrojní technika, která by nás mÄ›la chránit, ale kromÄ› toho nás může kdykoliv i definitivnÄ› vyhladit.

starý vynález

A byly i vynálezy, které se snažil nabídnout lidstvu leckdo, a to i v době, kdy už fyzikové prokázali, že jde o něco nemožného. Čímž mám na mysli perpetuum mobile, onen stroj, který by se uvedl v chod a už by se nikdy nezastavil. A byť dnes jisté perpetuum mobile známe, nepochází z technické branže, ale jde jen o lidskou hloupost. Která se dá najít všude možně, a jakmile se spustila, už ji nikdo nedokázal zastavit. Bohužel.